Werkwijze

Praktijk Eefde

Wij werken vooral vanuit de cognitieve gedragstherapie, één van de meeste effectieve en onderbouwde therapievormen. Deze werkwijze vullen we aan met andere effectief bewezen methodieken. Waarbij  we binnen deze methodieken aansluiten bij het unieke van ieder kind, iedere jongere en iedere volwassene. Ook zoeken we waar mogelijk aansluiting bij al bestaande hulp en ondersteuning, zowel professionele hulp als uit de directe omgeving van uw kind.

U kunt bij onze praktijk aanmelden op verwijzing van uw huisarts, via het Baken (gemeente Lochem) of via het CJG.

Nadat u een verwijzing hebt gekregen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of mail . Wij nemen dan zo snel als mogelijk is voor ons met u contact op. Wij informeren u over werkwijze, wachttijd en maken afspraken voor de overbrugging van de wachttijd.

Een traject bij ons begint met een intakegesprek. Hierin bespreken we de klacht, mogelijk ontstaansredenen van de klacht en onderzoeken wat nu maakt dat de klacht er nog altijd is. Ook bespreken we welke mogelijkheden we zien voor behandeling, zodat u zo goed mogelijk zelf een keuze kunt maken.

Soms is het prettig  om uitgebreider  psychologisch onderzoek te doen. Meer informatie  over psychologisch onderzoek vindt u op onze website bij Behandelvormen. Ook kunnen we na de intake een plan met u opstellen voor de behandeling: het behandelplan. Hierin beschrijven we ons idee over de probleemsamenhang en spreken de doelen en werkwijze af voor de behandeling. Ook maken we afspraken over de frequentie van afspraken, geschatte duur van de behandeling en evaluatie.

Voorafgaand aan de behandeling vragen wij u enkele vragenlijsten in te vullen. De algemene lijsten dienen voor de verplichte ROM-meting. Daarnaast gebruiken wij een klachtgerichte vragenlijst om tijdens en na de behandeling zo objectief mogelijk vast te kunnen stellen of de behandeling tot voldoende verandering van de klacht leidt.

Wij werken met verschillende behandelmethodieken.  Meer informatie over onze behandelmogelijkheden vindt u op de website onder Behandelvormen

Wij bieden ook de mogelijkheid tot online behandelcontacten. Hiervoor werken wij met het systeem Clickdoc, waarmee een veilige uitwisseling van informatie geborgd is. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om E-health programma’s of modules te volgen, naast of als onderdeel van de behandeling. Hiervoor werken we met Embloom, voor ROM en E-health, waardoor we ook hierin voldoen aan de eisen van  de AVG.

In 2020 is onze kwaliteit getoetst door onze beroepsvereniging LvvP door middel van een praktijk visitatie. Via deze link vindt u het certificaat van deze visitatie.

Onze werkwijze vindt u uitgebreid weergegeven via de link praktijkinformatie