Psychodiagnostisch onderzoek

Praktijk EefdeNa een intakegesprek kan er een psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Psychodiagnostisch onderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek heeft als doel om met verantwoord en bruikbare onderzoeksresultaten inzicht te krijgen in de sociaal emotionele ontwikkeling en/ of het leervermogen van uw kind. Zowel sterke kanten als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier in kaart gebracht. Om van hieruit een nadere beeldvorming over de problematiek te geven.

Tijdens psychodiagnostisch onderzoek kunnen er verschillende vragen beantwoord worden, zoals hoe de cognitieve vaardigheden van uw kind er uit zien (intelligentieprofiel), hoe goed uw kind zich kan concentreren, hoe flexibel hij is in zijn denken en hoe uw kind (sociale) situaties aanpakt en begrijpt.

Ook kan gekeken worden naar hoe uw kind over zichzelf denkt. Dit wordt gedaan door middel van taakjes, gesprekken en vragenlijsten. Er kan tevens een observatie op school plaatsvinden om een indruk te krijgen van het functioneren in de klas. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten aan u en uw kind teruggekoppeld en ontvangt u een verslag. Er kan dan indien gewenst verdere begeleiding met u als ouders plaatsvinden en/of afgestemd worden met de school of andere hulpverleners, ten behoeve van een positieve ontwikkeling van uw kind. Wat er onderzocht wordt en op welke manier hangt af van uw hulpvraag.

 
“Kinderen met ADHD hebben een serieus probleem. Al hun leraren zijn SAAI (Bertold Gunster – OMDENKEN)”