LINKS

Praktijk Eefde
Jeugdpsycholoog&co

Psycholoog&Co (collectief)  –   www.jeugdpsychologen.com

Wij zijn lid van de coöperatie in oprichting Jeugdpsychologen en co. In dit verband werken we samen met alle BIG-geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen in de regio. We willen gezamenlijk zorgdragen voor goede kinderpsychologische zorg, professioneel, dichtbij en zonder wachttijd. Binnen deze samenwerking houden wij ons ten aanzien van privacy en informatie uitwisseling over cliënten aan de kaders zoals vastgelegd in de beroepscode van de beroepsverenigingen en de Wet BIG te raadplegen via deze link 

Zorgsamen

Zorg samen   –   www.zorgsamen.com

Wij zijn lid van de vereniging Zorgsamen in de gemeente Lochem. Wij werken in de praktijk samen met de (kinder)fysiotherapie en de eerstelijnspsycholoog en streven naar goede samenwerking met huisartsen en scholen.

NVO

Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)  –  www.nvo.nl

De beroepsverenigingen bewaken en bevorderen de professionele beroepsuitoefening van haar leden. Met het lidmaatschap verplichten de leden zich te houden aan de beroepscodes, zoals vastgesteld door de verenigingen. Het NIP en NVO kennen ook een klacht-procedure. Hiermee zijn wij aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met (naam belangenorganisatie van de zorgverlener) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. https://www.klachtencompany.nl/

VGCT Praktijk Eefde

Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT) –  www.vgct.nl.

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De VGCt is opgericht in 1966 en heeft momenteel ruim 4800 leden en ruim 400 belangstellenden.
De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardig en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. Zij doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij veel psychische problemen, waaronder angst, depressie en verslaving, de voorkeur moet krijgen.Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeutenwww.lvvp.info

De LvvP is actief in belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking voor de vrijgevestigde GGZ professional. Kiest u voor een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut die lid is van de LvvP dan kiest u voor Kwaliteit.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)  –  www.psynip.nl

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen.

EMDR

Vereniging EMDR Nederland (VEN)  –  www.emdr.nl

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR kan ook goed ingezet worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Nederlandse Vereniging voor GezondheidszorgPsychologiewww.nvgzp.nl

De NVGzP is de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie die zich als specialistische beroepsvereniging samen sterk wil maken om het vak goed neer te zetten en de kwaliteit van de psychologie in de  zorg kunnen waarborgen

“Schaamte is dol op perfectionisten”