KWALITEITSSTATUUT

Wat is het kwaliteitsstatuut?
Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven. Het kwaliteitsstatuut regelt ook welke beroepsbeoefenaren in welke situatie in de geneeskundige GGZ als regiebehandelaar kunnen fungeren. Het kwaliteitsstatuut maakt daarbij onderscheid tussen vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en beroepsbeoefenaren in instellingen.

Graag laten wij onze kwaliteitsstatuten zien:

Kwaliteitsstatuut Praktijk Eefde mw. J. Smit

Kwaliteitsstatuut Praktijk Eefde mw. E. Dijkman