Beroepsverenigingen

Praktijk EefdePraktijk Eefde is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

NIP  – Nederlands Instituut van Psychologen
NVO – Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
VEN – Vereniging EMDR Nederland (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
VGCT – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten
NVGzP – Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

Beroepsverenigingen bewaken en bevorderen de professionele beroepsuitoefening van haar leden. Met het lidmaatschap verplichten de leden zich te houden aan de beroepscodes, zoals vastgesteld door de verenigingen. Het NIP en NVO kennen ook een klacht-procedure. Hiermee zijn wij aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling.  Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door  P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP en NVO  en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg. https://www.klachtencompany.nl/

De klachtenregeling bij Praktijk Eefde is helder en inzichtelijk.

Bekijk hier onze klachtenregeling.
-Mw. Drs. E (Ellen) Dijkman – Download hier Klachten en geschillenreglement NIP
-Mw. Drs. J.A. (Joke) Smit – Download hier Klachtenregeling LVVP en download hier Klachtenregeling Jeugdweg

De praktijk voldoet aan een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ-vrijgevestigden, tevens ter inzage in de praktijk aanwezig.

“Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. (Albert Einstein)”
“Mijn juf rent mij niet voorbij, ze kent mijn tempo en neemt me mee”