Behandelvormen

Praktijk Eefde 

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

In onze praktijk wordt voornamelijk gewerkt vanuit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT).

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve en doelgerichte psychologische behandeling voor verschillende psychische klachten.

In de cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedrag dat problemen in stand houdt of het aanleren van nieuwe vaardigheden om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties. Ook wordt gewerkt aan het veranderen van de negatieve gevoelens en gedachten die samenhangen met de problemen.

ACT4Kids

ACT4kids is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy. Het leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.
Met het gebruik van ACT4kids werk je aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het herkennen van dat wat jij belangrijk vindt in je leven en er naar handelen, maar bovenal: zelf-compassie. Je mag er zijn. Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.

Protocollaire behandeling

Binnen de cognitieve gedragstherapie  en psychologie wordt veel gewerkt met evidence based protocollen. Dit zijn behandelprotocollen voor specifieke problemen bij jeugdigen, waarbij uit wetenschappelijk onderzoek is gebleven dat zij werkzaam en effectief zijn. Voor volwassenen zijn ook diverse protocollen ontwikkeld, waar wij gebruik van maken .-

In de praktijk maken wij gebruik van de volgende protocollen voor jeugd:

Angst                             : Denken+Doen = Durven  Vriendenprogramma

Depressie                      : Doepressie Vriendenprogramma

Dwang                           :  Bedwing je Dwang

Zelfbeeldproblemen   :  Comet  Vriendenprogramma

Trauma en Rouw         : Write Junior

Eetproblemen               : Eten zonder angst

ADHD                            : Zelf plannen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR is een korte behandelmethode voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenis. Het kan gaan om een éénmalige schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk. Maar ook bij gebeurtenissen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemand, zoals pestervaringen of medische ingrepen kan EMDR een zinvolle behandeling zijn in de verwerking van deze ervaringen.
Kortdurende schematherapie
Wanneer problemen  en gedragspatronen sterk samenhangen met ervaringen in het verleden of patronen uit uw eigen jeugd kan als aanvulling op cognitieve gedragstherapie ook schematherapie geboden worden. Hierin worden gedragingen, vaste overtuigingen of terugkerende negatieve emoties die ontstaan onder invloed van patronen uit het verleden hersteld en veranderd met behulp van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en met ervaringsgerichte technieken..
Kortdurende speltherapie
 Met jongere kinderen werken we via spel. Jonge kinderen kunnen nog niet altijd goed in taal uitdrukken wat ze voelen en ervaren. Via spel kunnen zij zich uiten en kunnen we hen helpen ervaringen te verbeelden en te verwerken. Soms zijn ouders bij de spelsessies betrokken.
Ouder-Kind Shereborne
Ouder-Kind Shereborne is een methodiek, die gebaseerd is op de oefeningen uit de Shereborne bewegingspedagogiek. Deze methode wordt gebruikt wanneer de problemen samenhangen met of te beïnvloeden zijn via de interactie tussen ouder en kind. Ouders en kinderen komen samen naar de sessie en krijgen oefeningen mee voor thuis.
Groepstraining voor kinderen met sociale problemen of kinderen met faalangst
Groepstrainingen bestaan uit geprotocolleerde behandelingen in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen voor kinderen met sociale problemen (waaronder pestproblemen) en faalangst. Wij werken met kleine groepjes om binnen de groep ook behandeling op maat te kunnen geven. De trainingen zijn geschikt voor kinderen tussen 8 en 12 jaar.

Data en beschikbaarheid zijn te vinden onder actueel

Mindfulness
In onze praktijk werken wij op verschillende manieren  met Mindfulness. Mindfulness is een methode om via aandachtstraining (onder andere meditatie) met bewuste aandacht te leren ervaren, voelen en handelen. Hierdoor reageren mensen minder vanuit automatische, vanzelfsprekende patronen. Ze kunnen leren op andere manieren om te gaan met moeilijke situaties. Mindfulness is geschikt wanneer er sprake is van stressvolle tijden en bij het leren omgaan met moeilijke situaties die niet snel te veranderen zijn. U kunt hierbij denken aan omgaan met chronische ziekte, omgaan met moeilijke werksituaties,  maar ook omgaan met de problemen van uw kind.
Mindful Parenting
Twee keer per jaar bieden wij de oudertraining Mindful Parenting aan. Deze 6/8-weekse training richt zich speciaal op het toepassen van mindfulness in de opvoeding. Ouders ervaren door deze training minder stress, meer rust en vooral meer plezier in de omgang met hun kinderen.
Mindfulness met Kinderen
Voor kinderen geven we mindfulness volgens de methode van Eline Snel. Veelal doen we dit in individuele trajecten. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4) is een groepstraining mogelijk.
Mindfulness Stressreductie

Een keer per jaar, bij voldoende aanmeldingen, geven wij de 8-weekse cursus Mindfulness Stress Reductie Training voor Volwassenen. Deze cursus wordt gegeven volgens de methode van Jon Kabatt Zin.

Data en beschikbaarheid zijn te vinden onder actueel

Acceptance and Commitment Training (ACT)

In individuele trajecten is het mogelijk een ACT training te volgen. ACT richt zich naast aandachtstraining op het leren accepteren en leven met zaken die u niet kunt veranderen. U leert vanuit deze situatie te focussen op de doelen en waarden die in uw leven belangrijk zijn. Binnen de omstandigheden zoeken we naar manieren om uw leven zo goed mogelijk vorm te geven.

E Health (online behandelen)

In overleg en passend binnen uw behandelplan is het mogelijk (een deel van) uw behandeling te volgen via Ehealth modules en online gesprekken.

Wij maken hiervoor gebruik van modules binnen ons Ehealth platform Embloom.

Na intake en behandeling vindt altijd terugkoppeling plaats aan uw huisarts. Overleg met school of andere instanties vindt echter alleen plaats met toestemming van ouders/cliënt.

“We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden; we worden ouder omdat we stoppen met spelen (George Bernard Shaw)”