WIE ZIJN WIJ

Praktijk Eefde

Praktijk Eefde bestaat sinds 1997 en is sinds 2016 een maatschap. Als basis werken we vanuit de principes van de cognitieve gedragstherapie. Deze werkwijze vullen we aan met speltherapie en EMDR en waar nodig andere methoden.

Praktijk Eefde Joke Smit

Mevrouw drs. J.A. (Joke) Smit is Gz-psycholoog BIG, Orthopedagoog Generalist NVO, Cognitief Gedragstherapeut VGCT en EMDR-therapeut VEN.

Joke is gespecialiseerd in het werken vanuit cognitieve gedragstherapie met kinderen en jongeren. Joke heeft jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij is met name gespecialiseerd in de behandeling van angst, dwang, trauma en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. De laatste jaren werkt zij ook steeds vaker met volwassenen.

“Ik werk graag met kinderen en jongeren omdat zij nog volop in ontwikkeling zijn en de wereld nog heel nieuwsgierig en open tegemoet treden. Vanuit mijn basis als cognitief gedragstherapeut vind ik het telkens weer een uitdaging om de klachten in samenhang te onderzoeken en de beste methode te vinden om er aan te werken. Het blijft uniek om de veerkracht van kinderen te zien. Maar ook de moed van ouders om hulp te ontvangen en te proberen veranderingen voor hun kind te bewerkstelligen blijven voor mij een inspiratiebron in mijn werk. Sinds enkele jaren zie ik ook steeds meer hoe ervaringen uit de kindertijd van invloed kunnen zijn op ons volwassen leven. Dit inspireert me om ook volwassenen te helpen aan hun klachten te gaan werken en hun welbevinden te vergroten.”

Joke is als Gz-psycholoog geregistreerd in het register voor Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), onder nummer 39049689325. Hiermee is de beroepsdeskundigheid gewaarborgd


Praktijk Eefde Ellen DijkmanMevrouw drs. E. (Ellen) Dijkman is Gz-psycholoog BIG, Ontwikkelingspsycholoog NIP en EMDR-therapeut VEN.

Zij werkt ook volgens de methoden van de cognitieve gedragstherapie. Ellen heeft eveneens jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening en kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij ze zich in onze praktijk vooral richt op de behandeling van angst, trauma en stemmingsklachten en tevens brede ervaring heeft in diagnostiek en behandeling van kinderen met prikkelgevoeligheid en/of informatieverwerkingsproblemen, autisme en ADHD.

“Als ontwikkelingspsycholoog ben ik altijd op zoek naar hoe ik een kind of jeugdige zo goed mogelijk kan helpen zich maximaal te ontwikkelen. Mijn doel is het welbevinden en welzijn van kinderen en jongeren te optimaliseren, in de brede context met ouders en waar nodig school.

Ik ben mijn loopbaan in het onderwijs begonnen als leerkracht in opleiding. Ik merkte al snel dat ik mij vooral bezig hield met die kinderen die niet prettig in de klas zaten. De kinderen waar zorgen over waren. Vanaf dat moment kreeg ik mijn inspiratie voor dit vak uit de innerlijke behoefte van het kind en ouders om het anders te willen, maar niet te weten waar te beginnen. Het stimuleert mij samen met ouders en kind te onderzoeken waarom u tegen deze problemen aanloopt en hoe we daar samen verandering in kunnen brengen. Ik vind het fijn om mee te denken met een professionele maar tegelijk informele houding met u als uniek gezin, om met u en uw kind een zo optimaal mogelijk welbevinden en welzijn te creëren. “

Ellen  is als Gz-psycholoog geregistreerd in het register voor Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG), onder nummer   89909673925. 


Praktijk Eefde Heleen ZandersMevrouw drs. H. (Heleen) Zanders is Orthopedagoog Generalist i.o. NVO.

Ook zij werkt volgens de methoden van de cognitieve gedragstherapie. Heleen heeft vanaf oktober 2017 de basiscursus cognitieve therapie gevolgd en zal in oktober 2018 de vervolgcursus gaan doen. Onder supervisie van Joke verricht zij diagnostiek en geeft zij behandelingen aan kinderen met angstklachten, prikkelgevoeligheid en/of informatieverwerkingsproblemen, autisme en ADHD.

Ik heb als orthopedagoog veel ervaring in het werken met kinderen en ouders. Bij mijn eerste baan heb ik als orthopedagoog gewerkt in een instelling met verstandelijk beperkte mensen in het westen van het land. Sinds 2008 werk ik bij de GGD in Deventer. Hier gaf en geef ik opvoedondersteuning aan gezinnen met veel uiteenlopende vragen wat betreft hun kind. Tijdens mijn werk bij de GGD heb ik gemerkt dat ieder gezin en ieder kind uniek is en dat dit vraagt om begeleiding op maat. Ik vind het iedere keer weer een boeiende uitdaging om in samenwerking met het gezin te zoeken naar de mogelijkheden. De laatste jaren merkte ik dat ik op zoek ben naar meer verdieping in mijn werk en dat ik graag meer individueel met kinderen aan de slag wil gaan. Heleen is als Basis-Orthopedagoog Generalist i.o. geregistreerd in het register van het NVO.


Karen van Schaik Praktijk EefdeWij ontvangen ondersteuning van mw. K. (Karen) van SchaikAdmin. Karen draagt zorg voor de financieel- administratieve ondersteuning en regelt voor ons alle voorwaarden bij de gemeenten en zorgverzekeraars.

“Ik vind het heerlijk om met Joke en Ellen te werken aan goede zorg voor kinderen. En vind het fijn dat ik ze administratief werk uit handen kan nemen en voorwaarden kan organiseren om de praktijk goed te laten functioneren, daarmee kan alle aandacht naar optimale zorg gaan.”

“Feiten kennen is geleerd zijn. Anderen kennen is wijs zijn. Jezelf kennen is verlicht zijn (Anthony de Mello)”